Visitors

kanada raja pandharicha lyrics -

kanada raja pandharicha lyrics - pt. Vasantrao Deshpande, Sudhir Fadke


kanada raja pandharicha lyrics

Singer: pt. Vasantrao Deshpande, Sudhir Fadke
Music: Sudhir Fadke
Lyrics: g. d. Madgulkar


Vedannahi nahi kaḷala antapara yaca वेदांनाही नाही कळला अंतपार याचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
nirakara tō nirguṇa iśvara निराकार तो निर्गुण ईश्वर
jasa pragaṭala asa viṭevara जसा प्रगटला असा विटेवर
nirakara tō nirguṇa iśvara निराकार तो निर्गुण ईश्वर
jasa pragaṭala asa viṭevara जसा प्रगटला असा विटेवर
ubhaya ṭhevile hata kaṭivara उभय ठेविले हात कटीवर
ubhaya ṭhevile hata kaṭivara उभय ठेविले हात कटीवर
putaḷa caitan'yaca पुतळा चैतन्याचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
parabramha he bhaktasaṭhi परब्रम्ह हे भक्तासाठी
parabramha he bhaktasaṭhi परब्रम्ह हे भक्तासाठी
muke ṭhakale bhimekaṭhi मुके ठाकले भीमेकाठी
muke ṭhakale bhimekaṭhi मुके ठाकले भीमेकाठी
ubha rahila bhava savayava उभा राहिला भाव सावयव
jaṇū ki puṇḍalikaca जणू कि पुंडलिकाचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
ha namyaci khira cakhato हा नाम्याची खीर चाखतो
cōkhōban̄ci gure rakhato चोखोबांची गुरे राखतो
haayaci khira cakhato हा नाम्याची खीर चाखतो
cokhobannci gure rakhato चोखोबांची गुरे राखतो
purandaraca ha paramatma पुरंदरचा हा परमात्मा
purandaraca ha paramatma पुरंदरचा हा परमात्मा
vali damajica वाली दामाजीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा
kanaḍa raja paṇḍharica कानडा राजा पंढरीचा


kanada raja pandharicha lyricsclose